4º ESO

Actividades clases de historia


Libro digital

- Tema 1: O século XVIII; o Antigo Réxime
exercicios sociedad A. Réxime  actividades A. Réxime  exerc. 1    exerc. 2  exercicios arte
- Tema 2: As Revolucións Políticas:    kalipedia revolución francesa kalipedia revolucións políticas

exercicios arte
- Tema 3: A revolución industrial: presentación    libros vivos         actividades kalipedia  actividade 1  actividade 2  exercicios kalipedia

actividade 3   actividade 4   actividade  actividade
 actividade  actividade
- Tema 4: Nacións e imperios (1850-1914): presentación 1 presentación 2  actividade 1  actividade 2
actividade 3  actividade 4   actividade kalipedia


- Tema 5: España e Galicia no  século XIX:  presentación              exercicios kalipedia (Goya)   antecedentes guerra da independencia  kalipedia guerra independencia    exercicios kalipedia guerra independencia  kaplipedia cortes de Cádiz 
consecuencias guerra independencia  España XIX

- Tema 6: Tensións e conflitos (1914-1939): libros vivos actividades 1  actividades 2  actividades 3  actividades 4  actividades 5  actividades 6  actividades 7
  actividades galipedia actividades

 - Tema 7: A URSS, un novo modelo de estado: 
exercicios kalipedia


- Tema 8: Fascismo e nazismo


- Tema 9: A Segunda Guerra Mundial: presentación


Documentais e películas: Documental sobre a bomba atómica


- Tema 10: España e Galicia de 1902 a 1939: presentación Santillana

actividades kalipedia guerra civil española
- Tema 11: A Guerra Fría (1945-1989): presentación   actividades kalipedia  libros vivos   unidade con actividades


- Tema 12: A descolonización: presentación


- Tema 13: O mundo da Guerra Fría:  libros vivos


- Tema 14: España e Galicia na ditadura de Franco (1939-1975)


documental sobre Franco


- Tema 15: O mundo a principios do século XXI


- Tema 16: España: transición e democracia