3º ESO

Blog de 3º ESO en castelán
Xogos xeográficos
Exercicios por temas

zona web vicens vives

LIBRO DIXITAL
1. O RELEVO: MARCO FÍSICO DAS ACTIVIDADES HUMANAS


O marco físico:     mapas mudos cuestionario    exercicios kalipedia           presentación do relevo do mundo   mapas interactivos   outros mapas interactivos  América: relevo e ríos: presentación   videos: cataratas victoria

Medio físico Europa:  libros vivos SM   presentación con moitos mapas    mapas interactivos  exercicios interactivos

O medio físico de España:  libros vivos SM  presentación   presentación  mapas interactivos  Os ríos da Península Ibérica: presentación mapas interactivos  exercicios kalipedia

Galicia: presentación con moitos mapas  zona web vicens vives   La página del Caurel  mapa mudo 


2. AS PAISAXES DA  TERRA:

presentación vicens vives   presentación  presentación

3.   

4. A organización política das sociedades:
 presentación vicens vives presentación resumen actividade

presentación 1   presentación 2  presentación 3


5. A Unión Europeapresentación vicens vives  presentación  libros vivos SM actividade kalipedia  quebracabezas  actividade  mapa interactivo

6. O ESTADO ESPAÑOL:  exercicio interactivo sobre as comunidades  provincias
 5. A agricultura, ganadería e pesca: presentación vicens vives:   presentación


6. A industria e a enerxía: presentación vicens vives:  presentación

7. El comercio e os trasportes: presentación vicens vives: presentación

8. La economía española: presentación vicens vives:  presentación