2º ESO

◦UNIDADE 01: O INICIO DA IDADE MEDIA


◦UNIDADE 02: A SOCIEDADE FEUDAL


◦UNIDADE 03: A ÉPOCA DO ROMÁNICO


◦UNIDADE 04: O REXURDIR DAS CIDADES


◦UNIDADE 05: UNHA CULTURA URBANA : presentación arte gótica


◦UNIDADE 06: AL-ANDALUS


◦UNIDADE 07: OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS


◦UNIDADE 08: A ÉPOCA DOS DESCUBRIMENTOS


◦UNIDADE 09: OS CAMBIOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS E SOCIAIS


◦UNIDADE 10: O CAMBIO CULTURAL: RENACEMENTO E REFORMA

 ◦UNIDADE 11: O SÉCULO XVI: O APOXEO DO IMPERIO ESPAÑOL


◦UNIDADE 12: O SÉCULO XVII: A CRISE DO IMPERIO ESPAÑOL


◦UNIDADE 13: O BARROCO


◦UNIDADE 14: A POBOACIÓN DO MUNDO


◦UNIDADE 15: UNHA POBOACIÓN DIVERSA


◦UNIDADE 16: A DIVERSIDADE DENTRO DE CADA SOCIEDADE


◦UNIDADE 17: O HÁBITAT RURAL E O HÁBITAT URBANO


◦UNIDADE 18: AS CIDADES EN EUROPA, ESPAÑA E GALICIA
  
O Barroco: presentación

O Imperio Español: presentación