BENVIDOS Ó BLOG DE CIENCIAS SOCIAIS

Aquí encontraredes todo o necesario para traballar esta materia. A páxina está aínda en construcción. Disculpade as molestias.


Criterios de cualificación para a segunda avaliación (3 e 4º ESO sociais):

Para poder aprobar hai que: entregar tódolos traballos dixitais obligatorios(presentacións temas 1 a 4; proposta de exame) en tempo e forma  e envíados dende a conta do alumno en slide share a titorpontecesures@gmail.com);  obter na proba de exame un mínimo de 4 puntos. Unha vez que se obteña ese mínimo e tendo tódolos traballos obrigatorios entregados podráse sumar ata 2 puntos como máximo por avaliación contabilizándose o traballo de clase; caderno do alumno, puntuación dos traballos obrigatorios e contribución do alumno á creación dun bo clima de traballo e respetuo mútuo dentro da aula. En todo caso a puntuación dos traballos obrigatorios, traballo do alumno, etc terase en conta -se o alumno non acada un 4 -  para a proba de recuperación que se fará despois das vacacións de Semana Santa.Abaixo están os dous modelos de exame da 1º avaliación de 4º e 3º de eso.

modelo exame 4º eso para a 2ªavaliación (7 decembro)

1. SITÚA no eixo cronolóxico ( 5 datos): o alumno debe traer un eixo cronolóxico en blanco )

2. Comenta un mapa

3. CITA: (5)  (repartidos entre os 4 temas , un tema 2 preguntas e os outros temas unha. Sempre a partir dos exercicios feitos)

4. EXPLICA: (5)  (repartidos entre os 4 temas , un tema 2 preguntas e os outros temas unha.Sempre a partir dos exercicios feitos) 


5. DEFINE: (5)  (repartidos entre os 4 temas , un tema 2 preguntas e os outros temas unha.Sempre a partir dos exercicios feitos)

Modelo de exame 2ªavaliación 3 eso: (5th of december)

1. Sitúa no mapa (10) (España e U.E políticos)
2. Desenvolve (temas 5 e 6)
3. Define (5, )Sempre a partir dos exercicios feitos)
4. Explica (5, )Sempre a partir dos exercicios feitos)
5. Cita (5, )Sempre a partir dos exercicios feitos)IR A MULTIMEDIA MUSICAL (FELIPE)

  


TRADUCTOR INGLÉS