1º ESO

UNIDADE 1: A TERRA E O SISTEMA SOLAR:
  presentación  animación libros vivos SM exercicios interactivosUNIDADE 2: A REPRESENTACIÓN DA TERRA: OS MAPAS: actividade


UNIDADE 3: AS FORMAS DA TERRA: presentación


UNIDADE 4: RÍOS E MARES:  mapas interactivos


UNIDADE 6: CLIMAS E PAISAXES DA TERRA.

climatic de educaplus


UNIDADE 7: CLIMAS E PAISAXES DE EUROPA, ESPAÑA E GALICIA.


UNIDADE 8: SOCIEDADE E MEDIO NATURAL:  libro web santillana
 
UNIDADE 9: A PREHISTORIA: presentación


UNID. 10: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: EXIPTO E MESOPOTAMIA.  
presentación Vicens Vives
  presentación Mesopotamia  presentación Exipto Libros vivos SM  unidade santillana

Películas e documentais: Documental "El libro de los muertos"  "Película "Tierra de Faraones"UNIDADE 11: A ANTIGA GRECIA:
 presentación vicens vives
 presentación 1  presentación 2  libros vivos SM      presentación     Actividade   actividade kalipedia  actividade con clic  outra actividade con clic para Greica e Roma actividades variadas sobre Grecia  exercicios clasehistoria

UNIDADE12: IMPERIO ROMANO   
presentación Vicens  actividade  actividades libros vivos SM 
mais actividades actividades clic


UNIDADE 13: A PENÍNSULA IBÉRICA NA ANTIGÜIDADE

UNIDADE 14: A HERDANZA DA CULTURA CLÁSICA


UNIDADE 15: A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO


UNIDADE 16: GALICIA NA ANTIGÜIDADE.